T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

2019./2020.mācību gads

 Vecāku dienu pasākumi 20.-24.janvārī


Vecāku sapulces klasēs plānotas no 30.09.- 04.10.2019.

Pārrunājamie jautājumi:

 • Mācību sasniegumu vērtēšana ( pedagogi izmanto praktiski veiktus pārbaudes darbus kā paraugus – kritēriji, punkti, iepazīstas ar Ērgļu vidusskolas sasniegumu vērtēšanas kārtības izrakstu plānotājā, kuru paraksta vecāki)
 • Vecāku ieguldījums skolēnu izaugsmē skolā (pedagogi izmanto plānotāju, lai precīzi norādītu vecāku iespējas iesaistīties)
 • Citi jautājumi pēc pedagogu pašu iniciatīvas.

  

2018./2019.mācību gads

Cien. vecāki!

Aicinām pievērst uzmanību Ērgļu vidusskolas darba ritmam 1. un 2.martā
Latvijas skolu Ziemas Olimpiskā festivāla laikā.
1.martā 1.- 4.klasēm:
 • Brīvdiena – stundas nenotiek, jo telpas tiek izmantotas festivāla vajadzībām. Problēmu gadījumā sazināties ar direktori, iespējams organizēt bērna pieskatīšanu.
                 5.klasei:
 • Piedalīšanās atklāšanas ceremonijā un sacensību vērošanā klases audzinātāja vadībā.
1.un 2. martā 6.-12.klasei:
 • Piedalīšanās sacensībās sporta veidos;
 • Brīvprātīgais darbs.

Pasākumu programma atrodama:

http://olimpiade.lv/lv/jaunumi/zinas/erglos-norisinasies-22-latvijas-skolu-ziemas-olimpiskais-festivals

 


Par papildu brīvdienām 1.klases izglītojamiem

2017.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 763  “Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 9. punkts nosaka, ka „Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī un 8.punkts nosaka, ka 1.klases izglītojamiem vasaras brīvdienas 2018./2019.mācību gadā sākas no 3.jūnija, tāpēc  piešķirt papildus brīvdienas no  2019.gada 4.februāra līdz 8.februārim.

 

No 4.-7.februārim Ērgļu vidusskolā  PROJEKTU NEDĒĻA

 • 5.-7.klase izstrādā projektus pēc savas izvēles
 • 8.-9.klase izstrādā pētnieciskos darbus par izvēlētajām tēmām
 • 10.klase sāk darbu pie zinātniski pētnieciskā darba
 • 11.klase gatavo zinātniski pētnieciskā darba prezentāciju, apmeklē konsultācijas
 • 12.klase gatavojas valsts pārbaudes darbiem, apmeklē konsultācijas, gatavojas Žetona vakaram.

Darba kārtība projektu nedēļā:

 • darbs pie projekta no plkst.8.40 – 13.30
 • projekta izstrāde notiek skolā, bet 5.-9.klases skolēni sava projekta ietvaros var atrasties ārpus skolas (piem., veikt anketēšanu, intervēt, „ēnot” un sadarboties ar speciālistiem,speciālistiem, vecākiem)
 • 7.februārī plkst. 8.40 projektu un pētniecisko darbu prezentācijas.

              Aicinām jūs, vecāki, piedalīties un priecāties par sasniegtajiem rezultātiem!