T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

  2018./2019.mācību gads

Par papildu brīvdienām 1.klases izglītojamiem

2017.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 763  “Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 9. punkts nosaka, ka „Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī un 8.punkts nosaka, ka 1.klases izglītojamiem vasaras brīvdienas 2018./2019.mācību gadā sākas no 3.jūnija, tāpēc  piešķirt papildus brīvdienas no  2019.gada 4.februāra līdz 8.februārim.

 

No 4.-7.februārim Ērgļu vidusskolā  PROJEKTU NEDĒĻA

 • 5.-7.klase izstrādā projektus pēc savas izvēles
 • 8.-9.klase izstrādā pētnieciskos darbus par izvēlētajām tēmām
 • 10.klase sāk darbu pie zinātniski pētnieciskā darba
 • 11.klase gatavo zinātniski pētnieciskā darba prezentāciju, apmeklē konsultācijas
 • 12.klase gatavojas valsts pārbaudes darbiem, apmeklē konsultācijas, gatavojas Žetona vakaram.

Darba kārtība projektu nedēļā:

 • darbs pie projekta no plkst.8.40 – 13.30
 • projekta izstrāde notiek skolā, bet 5.-9.klases skolēni sava projekta ietvaros var atrasties ārpus skolas (piem., veikt anketēšanu, intervēt, „ēnot” un sadarboties ar speciālistiem,speciālistiem, vecākiem)
 • 7.februārī plkst. 8.40 projektu un pētniecisko darbu prezentācijas.

              Aicinām jūs, vecāki, piedalīties un priecāties par sasniegtajiem rezultātiem!2017./2018.mācību gads

Cien. vecāki!

Sakarā ar darbadienas pārcelšanu  no pirmdienas, 2018.gada 30.aprīļa, uz sestdienu, 21.aprīli.

Šajā dienā Skola organizē mācību darba alternatīvo formu- skolas darbinieku un skolēnuApkārtnes sakopšanas talku, sakopjot un labiekārtojot skolas apkārtni, Blaumaņa kapus un Brakus.

Darba diena no plkst. 8.30 līdz 12.00

 • 1.klase strādā savā klasē;

 • 2.-3.klase – Blaumaņa kapos;

 • 4.-9. un12.klase – skolas apkārtnē;

 • 10. un 11.klase – Brakos.

Lūdzu, nodrošiniet savam bērnam darba cimdus, grābekli.

Lietus gadījumā notiek stundas bez pusdienu starpbrīža pēc pirmdienas stundu grafika.


Cien. vecāki!

Aicinām pievērst uzmanību skolas darba ritmam 2. un 3.martā Latvijas Skolu Ziemas Olimpiskā festivāla laikā.

2.martā

1.- 4.klasēm

 • 8.30 – 11.00 –  stundas;
 • 10.00 – 3.-5.klašu deju kolektīva mēģinājums Saieta namā – priekšnesums apbalvošanas ceremonijā;
 • 11.30 – piedalīšanās atklāšanas ceremonijā;
 • 12.00 – pusdienas.

5.klasei:

 • 10.00- 3.-5.klašu deju kolektīva mēģinājums Saieta namā – priekšnesums apbalvošanas ceremonijā;
 • 11.30 – piedalīšanās atklāšanas ceremonijā;
 • 12.00 – pusdienas;
 • 12.30- tikšanās skolas bibliotēkā ar žurnālistiem Armandu Tripānu un Lauri Lizbovski.

2.un 3. martā

6.-12.klasei

 • piedalīšanās sacensībās sporta veidos;
 • brīvprātīgo darbs.

Cien. vecāki!

Iestājoties aukstajam laikam, gribam atgādināt, ka  Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” skolu atļauts neapmeklēt, ja gaisa temperatūra  zemāka par:

 • – 200C – no 1.-5. klasei (līdz 12 gadiem);
 • 250C – no 6.-9. klasei (no 13 gadiem).

Aicinām jūs atbalstīt sava bērna ierašanos skolā, jo arī aukstā laikā skola ir atvērta, gaiša, silta un tajā notiek mācību stundas. Skolas slēgšanas gadījumā tiek pagarināts mācību gads un skolēni apgūst nokavēto jūnijā.   

Skolas administrācija