T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

Izglītības programmas

Ērgļu vidusskolā skolēni var apgūt:

  • pirmskolas izglītības programmu ar īstenošanas vietas adresi “Rīti”, Sausnēja (kods 01011111)
  • vispārējās pamatizglītības programmu ar īstenošanas vietas adresi “Rīti”, Sausnēja un Oškalna iela 6, Ērgļi (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ar īstenošanas vietas adresi “Rīti”, Sausnēja (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar īstenošanas vietas adresi Oškalna iela 6, Ērgļi (kods 21015811)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu ar īstenošanas vietas adresi Oškalna iela 6, Ērgļi (kods 31011011);
  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas – Datorgrafika un Uzņēmējdarbība ar īstenošanas vietas adresi Oškalna iela 6, Ērgļi (kods 31014011).

Ērgļu vidusskolas pamatizglītības programmas stundu plāns

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas stundu plāns

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas stundu plāns

Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem īstenošanas plāns