T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Izglītības programmas

Ērgļu vidusskolā skolēni var apgūt:

  • vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 31011011);
  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas (kods 31014011).

Ērgļu vidusskolas vispārējās pamatizglītības mācību priekšmetu un stundu plāns (kods 21011111)

Ērgļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas stundu plāns (kods 31011011

Ērgļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas stundu plāns (kods 31014011)

Ērgļu vidusskolas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) mācību priekšmetu un stundu plāns

Ērgļu vidusskolas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)