T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

Izglītības programmas

Ērgļu vidusskolā skolēni var apgūt:

  • vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 31011011);
  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas (kods 31014011);
  • vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011).

Ērgļu vidusskolas vispārējās pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns (kods 21011111 un 21015611)

Ērgļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas stundu plāns (kods 31011011)

Ērgļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas stundu plāns (kods 31014011)

Ērgļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas (kods 31016011) īstenošanas plāns kultūras kursam

Ērgļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas (kods 31016011) īstenošanas plāns zinātņu kursam

Ērgļu vidusskolas speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)