T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

Projekts ESF 9.2.4.2. „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”

  • “Izglītojošu nodarbību kopums bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei (1. – 2. klase)” – 2018.gada marts – aprīlis

Nodarbību mērķis: Izglītojošo nodarbību kopuma mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu 1. – 2.klašu skolēniem apgūt vingrojumus vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanai, t.sk., muguras muskulatūras stiprināšanai stājas problēmu profilaksei un pareizas elpošanas tehnikas apguvei.
Nodarbību ilgums: 8 x 60 minūtes
  • Nodarbību cikls 8. – 9. klasei “Izglītojošas nodarbības pusaudžiem par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām” – 2018.gada 9. un 23.marts

Semināra mērķis: Izglītot pusaudžus par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarību kaitīgo ietekmi un sekām, tādējādi veidojot pusaudžiem izpratni par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarību kaitīgumu veselībai. Vienlaikus popularizēt dzīvi bez smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, narkotiku lietošanas un procesu atkarībām, kā pareizo izvēli mērķu sasniegšanai dzīvē, balstoties uz pozitīviem piemēriem.

Semināru ilgums: 90 minūtes (45 minūtes x 2)

  • Nodarbību​ ​cikls​ ​7.​ ​-​ ​9.​ ​klašu​ ​skolēniem cieņpilnas attieksmes un komunikācijas kultūras veicināšanai skolā “Izzini​ ​sevi​ ​-​ ​ saproti​ ​citus​!” – 2018.gada 12.,13.februāris

Semināra mērķis: Izglītot un caur dažāda veida praktiskiem uzdevumiem veicināt skolēnu pašizpratni (izpratni par cilvēka emocijām, uztveres procesa principiem), pašregulācijas prasmes un izpratni par cieņpilnas komunikācijas nozīmi un principiem,​ ​tādējādi​ ​uzlabojot​ ​klases​ ​sociāli​ ​emocionālo​ ​klimatu. 

 Semināru ilgums: 420 minūtes (210 minūtes x 2)

Projekta apraksts

  • Nodarbību cikls 5., 6., 10., 11. klasei “Seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumi” – 2018. gada 17., 19., 20. aprīlis

Mērķis 5.-7. klases skolēnu mērķauditorijai : saistošā veidā skaidrot ar seksuālo un reproduktīvo veselību saistītos jautājumus.

Tēmas: 1. Pubertāte: fizioloģiskās un psiholoģiskās pārmaiņas pubertātes laikā, personīgā higiēna, ķermeņa kopšana.

              2. Attiecības: prasmes veidot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, konfliktu risināšana, lēmumu pieņemšana.

                3. Sekstings: sekstings (seksuāla rakstura ziņu, attēlu vai video sūtīšana kādam internetā), tā riski, mediju                        ietekme. Prasme droši izmantot sociālos tīklus. Pašapziņa, vienaudžu spiediens.

Vienas nodarbības ilgums: 3 x 90 minūtes

Mērķis 10.-12. klases skolēnu mērķauditorijai: saistošā veidā skaidrot ar seksuālo un reproduktīvo veselību saistītos jautājumus.

Tēmas: 1. Lēmums: attiecību veidošana, prasmes pieņemt lēmumus (t.sk. seksuālu attiecību uzsākšana),                                         pašapziņa, vienaudžu un mediju ietekme, sekstings.

                2. Kontracepcija: ģimenes plānošanas un izsargāšanās nozīme, savstarpējā komunikācija attiecībās par savu                       un partnera veselību, jauniešiem piemērotas kontracepcijas metodes.

               3. STI: atbildība par savu un partnera seksuālo veselību, rūpes par savu reproduktīvo veselību (t.sk. ārsta                        apmeklējumi), STI un izsargāšanās no tām.

Vienas nodarbības ilgums: 3 x 90 minūtes

  • Nodarbību cikls 3. -4. klasei “Veselīga uztura olimpiāde”- 2018. gada aprīlis

Mērķis:  Izglītojošo pasākumu mērķis ir bērniem saprotamā un ierastā veidā apgūt ar veselīga uztura jautājumiem saistītu informāciju, t.i., mācību olimpiādes veidā.

Nodarbības tēmas:

  1. Veselīga un sabalansēta uztura pamatprincipi un ietekme uz veselību.
  2. Augļu, dārzeņu un ogu lietošana ikdienas uzturā; (ieguvumi veselībai, sezonalitāte, vietējie un ārzemju augļi un dārzeņi.).
  3. Uzturs un zobu veselība
  4. Dzeramā ūdens pietiekamas uzņemšanas nozīmīgums.

 Ilgums: 60 minūtes.