T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

Mūsu vīzija

Ērgļu vidusskolā ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus.

Mūsu vērtības

Cieņa ir mūsu attiecību stabilais pamats.

Mērķtiecība ir mūsu izaugsme.

Sadarbība ir labs komandas darbs.

Ērgļu vidusskola ir Ērgļu novada vispārējās izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību un personības attīstības iespējas ikvienam, kurš mācās.

 

Prioritāte: Mācīšanās ikviena  sasniegumiem.

Mērķis:

Skolēni saprot un mērķtiecīgi izmanto mācību priekšmetu saikni stundās, projektos un pētnieciskajos darbos, prot strādāt ar informāciju, kritiski un radoši domāt, sadarboties.

 Prioritāte: Personības izaugsme –  mērķtiecība un sadarbības prasmes.

Mērķis:

Ikviens skolēns saņem atbalstu–

  • īpašo spēju attīstībai un mācīšanās problēmu risināšanai,
  • karjeras izglītībai,
  • līdzdarbībai motivācijas spēlē “Izkrāso IKdienu”.

Prioritāte: Mūsdienīga mācību vide.

 Ir izveidota labvēlīga skolas vide, kurā veiksmīgi integrētas sākumskolas klases.