T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

Mūsu vīzija

Ērgļu vidusskolā ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus.

Mūsu vērtības

Cieņa ir mūsu attiecību stabilais pamats.

Mērķtiecība ir mūsu izaugsme.

Sadarbība ir labs komandas darbs.

Ērgļu vidusskola ir Ērgļu novada vispārējās izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību un personības attīstības iespējas ikvienam, kurš mācās.

Prioritāte: Mācīšanās ikviena  sasniegumiem.

Mērķis:

Panākt, ka lielākā daļa skolēnu gūst panākumus uz skolēna mācīšanos  virzītā stundā un radošos pētnieciskos darbos.

Prioritāte: Personības izaugsme –  mērķtiecība un sadarbības prasmes.

Mērķis:

Rast un iedzīvināt jaunas mūsdienīgas formas personības attīstībai.
Prioritāte: Mūsdienīga mācību vide.

Izveidot funkcionālu un  harmonisku mācību vidi IT lietošanai, sadarbības un zaļā domāšanas veicināšanai.

Prioritāte: Personāla attīstība darbam mūsdienu skolā.

Mērķis:

Profesionālo kompetenču pilnveide un personības attīstība savstarpējā sadarbībā.