T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

2019./2020.m.g.

Ērgļu vidusskolas projektu norises kārtība

Projekta apraksts_5.-7. klasei

Vispārējās pētniecisko darbu noformēšanas prasības

Pētnieciskais projekts-8.-9.klasei

 

2017./2018.m.g.

Projektu nedēļa 06.02.-09.02.2018.

Pētnieciskais projekts-8.-9.kl.

Pētnieciskā darba izstrādes karte 8.-9.kl.

2015./2016.m.g.

Projektu nedēļa 08.02.-11.02.2016.

 • 1.-4.klase veic projektu „Veselais un daļas” – tematiski praktiska mācīšanās
 • 5.-7.klase izstrādā projektus pēc savas izvēles
 • 8.-9.klase izstrādā pētnieciskos darbus par izvēlētajām tēmām
 • 10.klase sāk darbu pie zinātniski pētnieciskā darba
 • 11.klase gatavo zinātniski pētnieciskā darba prezentāciju, apmeklē konsultācijas
 • 12. klase gatavojas valsts pārbaudes darbiem, apmeklē konsultācijas, gatavojas Žetona vakaram

5.-7.klase

Sekojot Ērgļu vidusskolas vīzijai – ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus – Tev ir iespēja īstenot projektu pēc savas izvēles! Apzinies savas intereses un izaugsmes iespējas, atrodi un risini problēmas, kuras Tev ir nozīmīgas.

Tevis paša izvēlētā projekta tēma ļaus Tev atrast projekta ideju un veidot projektu, kas tevi patiešām interesē un aizrauj. Tu iemācīsies mērķtiecīgi plānot savu darbu projekta dienasgrāmatā. Tu uzzināsi, cik liela nozīme ir veiksmīgai sadarbībai, lai sasniegtu projekta rezultātu.

Paturi prātā:

Projekts = radoša ideja + gudrs mērķis + labs plāns + lieliska komanda + reāls rezultāts!

Pētniecisko darbu tēmas 8.-9.klasē

Zinātniski pētniecisko darbu tēmas 11. un 10.klasē

2014./2015.m.g.

Projektu nedēļa 02.02.-05.02.2015.

„ES daudzkrāsainajā pasaulē”

Ikviens mēs esam lielās un daudzveidīgās pasaules daļa.

Vai spējam saskatīt sevi daudzkrāsainajā pasaulē – apzināties savas intereses un izaugsmes iespējas, atrast un risināt problēmas, kuras pamanām apkārtējā vidē.

Cik krāsaina ir Tava pasaule? Vai Tu spēj to izkrāsot vēl košāk, radot jaunas lietas, piedāvājot interesantas aktivitātes?

Projekts „ES daudzkrāsainajā pasaulē” ļaus Tev atrast projekta ideju un veidot projektu, kas Tevi patiešām interesē. Tu iemācīsies mērķtiecīgi plānot savu darbu projekta dienasgrāmatā. Tu uzzināsi, cik liela nozīme ir veiksmīgai sadarbībai, lai sasniegtu projekta rezultātu.

Projekta apraksts 1.-4. klasei

Projekta “Pastaiga mežā ” prezentācija

Projekta apraksts 5.-7. klasei

Pētniecisko darbu izstrādes apraksts 8.-9.klasei

10.klase – zinātniski pētniecisko darbu izstrāde

                  – konsultācijas ar darba vadītāju un individuāls darbs

11.klase – zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas gatavošana

                  – konsultācijas ar darba vadītāju un individuāls darbs

12.klase – konsultācijas eksāmenu priekšmetos

                  – gatavošanās Žetonu vakaram

Projekta apraksts

„Latvju sēta”

2014.gada janvāris- februāris

Aktivitāšu plānojums:

Detalizēts Projektu nedēļas grafiks

Pētnieciskais projekts-8.-9.kl

Kas ir latvju sēta?

Vai tā ir seno latviešu dzīves vieta, kurā ir gan dzīvojamā ēka, gan pirts, gan saimniecības ēkas- kūts, rija, klēts?

Vai tās ir latviešu godu tradīcijas- Mārtiņi, Miķeļi, Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi?

Vai tie ir senie darbi un darba rīki?

Varbūt ēdieni un dzērieni, ko mācēja pagatavot tikai mūsu vecvecmāmiņas?

Bet varbūt tā ir Tava dzīve šodien Tavā ģimenē, mājā un jūsu kopējās tradīcijas?

Un, ja nu tā ir pavisam citāda latvju sēta, kādu tikai Tu spēj iztēloties?

Projekts „Latvju sēta” ļaus Tev iedziļināties tēmā, uzzināt un izprast. Bet galvenais projektā ir radīt – atrast labu ideju un to īstenot. Un protams, svarīgi ir sadarboties – ar klasesbiedriem, ģimenes locekļiem, skolotājiem.

Projekta veiksme ir laba ideja, mērķtiecīgs darbs un sadarbība! Lai izdodas!

 Mūsu mērķis:

Radīt lietu vai aktivitāti, kas atklāj latvju sētas būtību – tradicionālu vai citādu.

 Uzdevumi:

1. Izpētīt informāciju un mēģināt izprast latvju sētas daudzveidību senā, šodienas un rītdienas skatījumā.

2. Radīt konkrētu lietu vai izveidot aktivitāti (priekšnesums- dziesma, deja, tradīcija utt),kas varētu atklāt Tavu redzējumu par latvju sētu svešzemniekiem.

3. Izveidot projekta dienasgrāmatu un atspoguļot tajā projekta darba gaitu.

4. Projekta rezultātus saistīt ar „Labo darbu punktu spēli” piešķirot iniciatīvas punktus: ideja-1, sadarbība grupā-1, rezultāts-1, projekta dienasgrāmata-2, kopā 5 punkti.

Darba gaita:

1. Projektu ideju apspriešana klasēs, darba grupu izveide, saruna – sadarbības prasmes, līdz 13.01.2014.

2. Saruna- projekta soļi, kā tos atspoguļot grupas projekta dienasgrāmatā, līdz 20.01.2014.

3. Klases projekta apraksta iesniegšana direktorei (idejas, grupu sastāvs, plānotā darba kārtība pa dienām, sasniedzamais rezultāts klasē kopā un katrai grupai atsevišķi). Iesniedz klases audzinātājs līdz 27.01.2014.

4. Projekta īstenošana no 3.- 6. februārim katru dienu no 8.30 – 14.00, aprakstot projekta dienasgrāmatā.

5. Dienasgrāmatu iesniegšana direktorei 6. februārī.

6. Projekta prezentācija un vakarēšana kopā ar danču klubu 6.februārī.

 

Projekts „Lietu dzīve”

2013.gada janvāris- februāris

Lietas tiek radītas. Tās dzīvo savu un savu īpašnieka dzīvi. Tad tās aizmirstam vai izmetam. Tāds īsumā ir jebkuras lietas dzīves cikls.

Ja sākam domāt par „lietu dzīvi”- gribot negribot rodas jautājumi:

 • Kā tas ietekmē mūs?
 • Vai mēs paši protam radīt lietas un atrast tām derīgu pielietojumu?
 • Vai mēs vecām un savu laiku nodzīvojošām lietām spējam dot citu dzīvi un jaunu vērtību?
 •  Kāpēc to darīt, varbūt labāk izmest?
 • Vai mēs spējam uzklausīt lietu stāstus un radīt jaunus stāstus?

Projektā „Lietu dzīve” centīsimies atbildēt uz šiem jautājumiem un uzdot citus.

 Mūsu mērķis:

 • rast radošus risinājumus, izmantojot vecas un radot jaunas lietas,
 • domāt un plānot, kā to labāk izdarīt,
 • paskatīties, kā mums tas izdevās un saprast, kā vēl labāk varēja darīt.

Plānotā darba gaita:

 1. Rast ideju un pieteikt mācību pārzinei līdz 16.janvārim.
 2. Veidot darba  komandas klasē, kurā ir vairākas grupas + klases audzinātājs+ mācību priekšmeta skolotājs  ( līdz 23.janvārim).
 3. Veikt projekta darba plānošanu klasē (darbība, laiks, atbildīgais, resursi).
 4. Organizēt projekta izstrādi:

Otrdiena – 5.februāris plānošana grupās

Trešdiena – 6.februāris  darbība mazajās grupās

Ceturtdiena – 7.februāris darbība mazajās grupās, prezentācija klasē un skolā pēc grafika

Rezultātu Izstāde, prezentācijas- vienaudži vienaudžiem, vecākiem

Aktivitāšu plānojums:

1-4.klasēm

5-9. klasēm

10-12.klasēm

„Ērgļu iestādes un uzņēmumi vakar, šodien, rīt”.

2011. gada septembris -2012. gada aprīlis

Mērķis:

Skolēnu intereses rosināšana par dzimtās vietas pagātni un tagadni.

Uzdevumi:

1.      Organizēt Ērgļu vidusskolas Latvijas proklamēšanas dienas pasākumu ”Ērgļi Latvijā”.

2.      Izdot Ērgļu vidusskolas tematisku kalendāru „Skola – darbs – Ērgļi”

3.      Izveidot informācijas materiālu par Ērgļu uzņēmumiem pagātnē un šodien.

4.      Rosināt un mācīt skolēnus

4.1 meklēt un apkopot vizuālo informāciju(fotogrāfijas, kartes, goda raksti utt.) par Ērgļu iestādēm un uzņēmumiem,

4.2 sagatavot intervijas  un intervēt iestāžu un uzņēmumu darbiniekus, lai apzinātu vēsturiskos faktus, šodienas situāciju,

4.3 piedāvāt idejas Ērgļu iestāžu un uzņēmumu attīstībai.

5.      Rosināt skolotājus projekta mērķa sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai, izmantot plānošanas un radošās domāšanas metodes CORT

Sasniedzamie rezultāti un termiņi:

 • vizuālais noformējums- senas un mūsdienu fotogrāfijas Latvijas proklamēšanas pasākumam līdz 2.novembrim
 • radoši veidots portfolio, kurā apkopoti izpētes materiāli- fotogrāfijas, video, apraksti, intervijas, utt. līdz 9.februārim
 • projekta ieguvumu analīze, skolēnu aptauju materiāli līdz  24.aprīlim
 • praktiski īstenots klases un iestādes/ uzņēmuma sadarbības projekts līdz 20.aprīlim.

 

Projektu nedēļas aktivitātes:

Projektu dienu plānojums 1-4. klasēm

Projektu nedēļas plānojums 5.-9.klasēm

Projektu nedēļas plānojums 10-12.klasēm

Klašu projektu rezultāti:

 1b klase

2.klase

4.klase

7 klase

9_klase