T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

22.februārī Ērgļu vidusskolā viesojās Daugavpils novada direktoru vietnieki. Pieredzes apmaiņas tēma – kompetenču pieeja mācību un audzināšanas procesā. To, kā mēs savā skolā īstenojam kompetenču pieeju, atklāja direktore I.Šaudiņa. Par tēmā balstītu mācīšanos – kā interesanti un mērķtiecīgi apgūt pamatprasmes un veidot atbildīgu un radošu personību sākumskolā – aktīvā veidā demonstrēja sākumskolas skolotājas I.Rota un V.Dāve. Par starpriekšmetu saikni – kā sadarbojamies, veidojot integrētas stundas – pieredzē dalījās skolotājas M.Picka un A.Ieleja. Par personības izaugsmi – kā izmantojam skolēna planotāju, veidojot mērķu izvirzīšanas un darba plānošanas iemaņas, iedzīvinot skolas vērtības – stāstīja skolotāja D.Dundure. Paldies, kolēģi! 🙂

Atraktīvu ekskursiju pa skolu ciemiņiem vadīja skolēnu domes pārstāvji Rimants Stankevičs un Arvis Zeibots. Jūs bijāt forši! 🙂

IMG_7334IMG_7336IMG_7338