T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Projektu darbs
Vecāki mums palīdz
Mācāmies
Dejo lielie
Mūsu kolektīvs
previous arrow
next arrow
Slider

 No  4.-6.februārim notiek sekojošas aktivitātes klašu grupās:

  • 2.– 4. klasēs notiek tēmā balstīta mācīšanās un skolēni izzina fizikālos procesus dabā saistībā ar tautas folkloru, apgūstot tēmu „Ieaud deķī gudrības” klases audzinātāja vadībā;
  • 5.– 7. klases skolēni izstrādā grupu projektus, izvēloties sev interesantu tēmu klases audzinātāja un atbildīgo skolotāju vadībā;
  • 8.–9.klase veic mazos pētnieciskos darbus klases audzinātāja un darbu vadītāju vadībā;
  • 10.–11.klase izstrādā individuālos zinātniski pētnieciskos darbus klases audzinātāja un darbu vadītāju vadībā saskaņā ar tēmu pieteikumu;
  • 12.klasei konsultācijas eksāmenu priekšmetos, gatavošanās Žetonu vakaram saskaņā ar konsultāciju grafiku  projektu nedēļas plānojumā.

Skolas darbs  tiek organizēts sekojoši:

  • skolēni ierodas skolā plkst.8.40 un strādā līdz plkst. 13.30. Kopīgi ar klases audzinātāju vai darba vadītāju plāno dienas uzdevumus un atskatās uz paveikto, veicot ierakstus projekta burtnīcā vai pētnieciskā darba lapā;
  • dienas gaitā skolēni var veikt uzdevumus, kas saistīti ar atrašanos ārpus skolas telpām un teritorijas.

Projektu un pētniecisko darbu prezentācijas  7. februārī.