T: +371 64871292, e-pasts: ergvsk@latnet.lv

Ērgļu vidusskola

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 30.aprīļa noteikumiem Nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā” un Ministru kabineta 2010. gada 6.aprīļa noteikumiem Nr. 335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”, tiek noteikti valsts pārbaudes darbi vispārējās vidējās izglītības iegūšanai Ērgļu vidusskolas 12.klases skolēniem:

  • Centralizētais eksāmens angļu valodā – 02.06.2020.
  • Centralizētais eksāmens latviešu valodā – 09.06.2020.
  • Centralizētais eksāmens matemātikā – 12.06.2020.