skolas padome

No 2017.-2019.gadam skolas padomē darbosies:

Vecāki:

– Aivis Masaļskis

– Kaiva Bukovska

– Ivo Solovjevs

– Mārcis Feldbergs

– Rita Dudko

– Ieva Vilnīte

– Evita Lielupe

Skolotāji:

– Evita Punovska

– Ieva Rota

– Aldis Olte

Vecāku padome 2017./2018.m.g.

Galvenie uzdevumi

  • Aktuālu skolas darba problēmu risināšana pēc skolēnu un viņu vecāku ieteikumiem (skolēnu ēdināšana, drošība)
  • Iesaistīšanās kārtības nodrošināšanā skolas rīkotajos pasākumos
  • Dažādu pasākumu rīkošana sadarbībā ar skolēnu domi un skolas vadību
Powered by WordPress | Designed by: Email Search