skolēnu dome

2017./2018.m.g. skolēnu dome

Šajā mācību gadā skolēnu domē darbosies:

skolas prezidents Rimants Stankevičs

viceprezidente ViktorijaVīgube

un viņu čaklie palīgi –  Haralds Masaļskis, Agnija Trimpele, Samanta Ungure, Roberts Umbraško, Madara Purviņa, Anete Bukovska, Elīza Madsena, Ilona Riekstiņa, Lauma Zača, Kristaps Gūts, Guna Kalniņa, Emīlija Zommere, Kristīne Grabovska, Ieva Radzvilaviča, Alens Kārkliņš, Katrīna Dudko, Ausma Ozola, Arvis Zeibots

 

Ērgļu vidusskolas 2016./2017.m.g. skolēnu dome

IMG_6425

Šogad skolas prezidents, vīrs, kurš varas grožus savās rokās ņem, ir Jēkabs Purviņš.
Viņam kalnus gāzt palīdzēs prezidenta labā roka, asistente – Lāsma Hermane.
Visu, par ko sēdēs runāsim, ko izspriedīsim, arhivēs protokoliste Linda Jansone.
Sporta lietas pārvaldīs un skolas sporta ministra pienākumus pildīs Rimants Stankevičš.
Par kārtību skolā atbildēs un saimnieka atbildīgos pienākumus pildīs Arvis Zeibots.
Skolas domes budžetu pārvaldīs un finanšu ministres pienākumus uzņemsies Ilona Riekstiņa.
Skolas kultūras dzīvi un pasākumus šogad pārvaldīs Anete Podjava.
Par izglītības jautājumiem skolā būs jāvēršas pie skolas izglītības ministres Laumas Začas.
Par sociālajiem jautājumiem skolā šogad rūpes uzņemsies Endija Dalbiņa.
Skolas DJ, vīrs, kurš rūpējas par apskaņošanu un skolas tehniku, joprojām ir Jānis Serovs.
Un protams, kā tad bez tā, ķirsītis uz kūkas, korķis, kas mūs kopā satur un palīdz darbā mūsu domes pudelei. Bez šiem jauniešiem skolēnu domē darbojas “domes mamma” Sintija Māliņa.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search