karjeras izglītība

2017./2018.mācību gadā Ērgļu vidusskola uzsāk īstenot projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Uzzini vairāk par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām Nacionālās izglītības  datu bāzē www.NIID.lv!

Powered by WordPress | Designed by: Email Search