Vecākiem


2018./2019.mācību gads


 

Cien. vecāki!

Sakarā ar darbadienas pārcelšanu  no pirmdienas, 2018.gada 30.aprīļa, uz sestdienu, 21.aprīli.

Šajā dienā Skola organizē mācību darba alternatīvo formu- skolas darbinieku un skolēnuApkārtnes sakopšanas talku, sakopjot un labiekārtojot skolas apkārtni, Blaumaņa kapus un Brakus.

Darba diena no plkst. 8.30 līdz 12.00

 • 1.klase strādā savā klasē;

 • 2.-3.klase – Blaumaņa kapos;

 • 4.-9. un12.klase – skolas apkārtnē;

 • 10. un 11.klase – Brakos.

Lūdzu, nodrošiniet savam bērnam darba cimdus, grābekli.

Lietus gadījumā notiek stundas bez pusdienu starpbrīža pēc pirmdienas stundu grafika.


Cien.vecāki!

      12.aprīlī Jūsu bērnam ir iespēja skolā apmeklēt zobu higiēnisti I.Broku – Smirnovu un saņemt viņas  piedāvātos pakalpojumus.


Cien. vecāki!

           Lai ar drošību un izpratni sagaidītu pārmaiņas, kas skar mazo skolu nākamajā mācību gadā, aicinām visus sākumskolas vecākus uz kopsapulci lielajā skolā 2018.gada 11.aprīlī plkst. 18.00

Darba kārtībā:

 • Kompetenču izglītība un mūsu gatavība tai;
 • Klašu izvietojums un darba ritms;
 • Skolēnu formu pasūtījums;
 • Tikšanās ar savu nākamā mācību gada klases audzinātāju telpā.

Cien. vecāki!

    Tuvojas mācību gada noslēgums, tāpēc aicinām apmeklēt pasākumus vecākiem, lai kopīgi parunātu par savu bērnu sasniegumiem un grūtībām, jaunumiem nākamajā mācību gadā.

 • Nodarbība vecākiem – „Psihiskā veselība – stress, attiecību sarežģījumi” 4. aprīlī plkst. 18.00 lielās skolas zālē;
 • Kopsapulce 1.-4.klases vecākiem 11.aprīlī plkst. 18.00 lielās skolas zālē;
 • Klašu vecāku sapulces un individuālās tikšanās pēc audzinātāju aicinājumiem.

Cien. vecāki!

Aicinām pievērst uzmanību skolas darba ritmam 2. un 3.martā Latvijas Skolu Ziemas Olimpiskā festivāla laikā.

2.martā

1.- 4.klasēm

 • 8.30 – 11.00 –  stundas;
 • 10.00 – 3.-5.klašu deju kolektīva mēģinājums Saieta namā – priekšnesums apbalvošanas ceremonijā;
 • 11.30 – piedalīšanās atklāšanas ceremonijā;
 • 12.00 – pusdienas.

5.klasei:

 • 10.00- 3.-5.klašu deju kolektīva mēģinājums Saieta namā – priekšnesums apbalvošanas ceremonijā;
 • 11.30 – piedalīšanās atklāšanas ceremonijā;
 • 12.00 – pusdienas;
 • 12.30- tikšanās skolas bibliotēkā ar žurnālistiem Armandu Tripānu un Lauri Lizbovski.

2.un 3. martā

6.-12.klasei

 • piedalīšanās sacensībās sporta veidos;
 • brīvprātīgo darbs.

Cien. vecāki!

Iestājoties aukstajam laikam, gribam atgādināt, ka  Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” skolu atļauts neapmeklēt, ja gaisa temperatūra  zemāka par:

 • – 200C – no 1.-5. klasei (līdz 12 gadiem);
 • 250C – no 6.-9. klasei (no 13 gadiem).

Aicinām jūs atbalstīt sava bērna ierašanos skolā, jo arī aukstā laikā skola ir atvērta, gaiša, silta un tajā notiek mācību stundas. Skolas slēgšanas gadījumā tiek pagarināts mācību gads un skolēni apgūst nokavēto jūnijā.   

Skolas administrācija


VECĀKI!

6.-9.februārī Ērgļu vidusskolā PROJEKTU NEDĒĻA:

 • 5.-7.klase izstrādā projektus pēc savas izvēles;
 • 8.-9.klase izstrādā pētnieciskos darbus par izvēlētajām tēmām;
 • 10.klase sāk darbu pie zinātniski pētnieciskā darba;
 • 11.klase gatavo zinātniski pētnieciskā darba prezentāciju, apmeklē konsultācijas;
 • 12.klase gatavojas valsts pārbaudes darbiem, apmeklē konsultācijas, gatavojas Žetona vakaram.

Darba kārtība projektu nedēļā:

 • 6.-8.februārī darbs pie projekta no plkst. 8.30 – 14.00;
 • projekta izstrāde notiek skolā, bet 5.-9.klases skolēni sava projekta ietvaros var atrasties ārpus skolas (piem., veikt anketēšanu, intervēt, „ēnot” un sadarboties ar speciālistiem, vecākiem);
 • 9.februārī plkst. 8.30 projektu un pētniecisko darbu prezentācijas.

Aicinām jūs, vecāki,  piedalīties un priecāties par sasniegtajiem rezultātiem!


INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅĀM SKOLĒNU ĒDINĀŠANĀ!

Lai nodrošinātu efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu pamatizglītības skolēnu ēdināšanai atbilstoši uztura normām, informējam, ka ar 2018.gada 1.februāri 6.klases skolēni tiks ēdināti mazās skolas ēdnīcā.


Mīļie vecāki!

                                                                    Nolieciet ikdienas steigu un rūpes,
                                                                   Lai egle tās paņem un sveķotā čiekurā slēdz!

Aicinām uz Ziemassvētku uzvedumu “Katram savi Ziemassvētki!” 21.decembrī plkst. 18.00 Saieta namā.

Pēc pasākuma svētku balle kopā ar vecākiem:

 • sākumskolai līdz plkst.20.30
 • -7.klasei līdz plkst. 22.00
 • -12.klasei līdz plkst.24.00

Lūdzu, pēc pasākuma nodrošiniet Jūsu bērnu drošu nokļūšanu mājās. Nepieciešamības gadījumā būs transports.

Sirsnīgas un priecīgas Ziemassvētku brīvdienas ģimenē!

Tiksimies atkal skolā 2018.gada 8.janvārī!

                                                                 Ērgļu vidusskolas kolektīvs un skolas padome


Cien. vecāki!

Informējam, ka laikā no 2017 .gada 30. oktobra līdz 3. novembrim skolā notiks klašu vecāku sapulces / individuālās sarunas.


Cien. vecāki!

Informējam, ka 2017. gada septembrī tiek uzsākta skolēnu profilaktiskā veselības pārbaude. Medmāsa G.Spaile pārbauda redzi, stāju, mēra augumu, veic pārbaudi uz pedikulozi.

Ģimenes ārsts pakāpeniski trešdienās aicinās uz kabinetu. Rezultāti tiks paziņoti un problēmu gadījumā sīkākas ziņas varēs iegūt pie ģimenes ārsta.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search