Vecākiem

VECĀKI!

6.-9.februārī Ērgļu vidusskolā PROJEKTU NEDĒĻA:

 • 5.-7.klase izstrādā projektus pēc savas izvēles;
 • 8.-9.klase izstrādā pētnieciskos darbus par izvēlētajām tēmām;
 • 10.klase sāk darbu pie zinātniski pētnieciskā darba;
 • 11.klase gatavo zinātniski pētnieciskā darba prezentāciju, apmeklē konsultācijas;
 • 12.klase gatavojas valsts pārbaudes darbiem, apmeklē konsultācijas, gatavojas Žetona vakaram.

Darba kārtība projektu nedēļā:

 • 6.-8.februārī darbs pie projekta no plkst. 8.30 – 14.00;
 • projekta izstrāde notiek skolā, bet 5.-9.klases skolēni sava projekta ietvaros var atrasties ārpus skolas (piem., veikt anketēšanu, intervēt, „ēnot” un sadarboties ar speciālistiem, vecākiem);
 • 9.februārī plkst. 8.30 projektu un pētniecisko darbu prezentācijas.

Aicinām jūs, vecāki,  piedalīties un priecāties par sasniegtajiem rezultātiem!

 

INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅĀM SKOLĒNU ĒDINĀŠANĀ!

Lai nodrošinātu efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu pamatizglītības skolēnu ēdināšanai atbilstoši uztura normām, informējam, ka ar 2018.gada 1.februāri 6.klases skolēni tiks ēdināti mazās skolas ēdnīcā.

 

Mīļie vecāki!

                                                                    Nolieciet ikdienas steigu un rūpes,
                                                                   Lai egle tās paņem un sveķotā čiekurā slēdz!

Aicinām uz Ziemassvētku uzvedumu “Katram savi Ziemassvētki!” 21.decembrī plkst. 18.00 Saieta namā.

Pēc pasākuma svētku balle kopā ar vecākiem:

 • sākumskolai līdz plkst.20.30
 • -7.klasei līdz plkst. 22.00
 • -12.klasei līdz plkst.24.00

Lūdzu, pēc pasākuma nodrošiniet Jūsu bērnu drošu nokļūšanu mājās. Nepieciešamības gadījumā būs transports.

Sirsnīgas un priecīgas Ziemassvētku brīvdienas ģimenē!

Tiksimies atkal skolā 2018.gada 8.janvārī!

                                                                 Ērgļu vidusskolas kolektīvs un skolas padome

 

Cien. vecāki!

Informējam, ka laikā no 2017 .gada 30. oktobra līdz 3. novembrim skolā notiks klašu vecāku sapulces / individuālās sarunas.

 

Cien. vecāki!

Informējam, ka 2017. gada septembrī tiek uzsākta skolēnu profilaktiskā veselības pārbaude. Medmāsa G.Spaile pārbauda redzi, stāju, mēra augumu, veic pārbaudi uz pedikulozi.

Ģimenes ārsts pakāpeniski trešdienās aicinās uz kabinetu Rezultāti tiks paziņoti un problēmu gadījumā sīkākas ziņas varēs iegūt pie ģimenes ārsta.

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search