16.februārī – “Radošuma pils” pieredzes apmaiņas pasākums Ērgļu vidusskolā

Mērķis – Ērgļu vidusskolas labās pieredzes sniegšana kolēģiem no pieaugušo tālākizglītības iestādes “Radošuma pils”.

Uzdevumi:

  • Rādīt starppriekšmetu saikni mācību stundā.

  • Iepazīstināt ar personības izaugsmes rīka Skolēna plānotājs darbību.

  • Iesaistīt viesus tematiskās mācīšanās nodarbībā.

  • Attīstīt sadarbības kompetenci sporta nodarbībās.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search