Vecāku kopsapulce 13.septembrī

Paldies vecākiem par veltīto laiku un interesi, apmeklējot vecāku kopsapulci “Mēs kopīgi saviem bērniem”!

Apsveicam jaunievēlēto skolas padomi:

Vecāki – Aivis Masaļskis

Kaiva Bukovska

Ivo Solovjevs

Mārcis Feldbergs

Rita Dudko

Ieva Vilnīte

Evita Lielupe

Skolotāji – Evita Punovska

Ieva Rota

Mudīte Kļaviņa

Lai neizsīkstoša enerģija, prieks un radošas idejas, darbojoties mūsu bērnu labā!

Powered by WordPress | Designed by: Email Search